Vi har sveiseprosedyrer i henhold til:

  • Norsok M101
  • Norsok M601
  • ISO 15614

Vi har også sveiseprosedyre på Weldox 700
i henhold til DNV C401.

Sveis